Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΓΛΑΤΣΑ

Το πρώτο όνομα του οικισμού μέχρι το 1927 ήταν Γλάτσα. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα αυτό. Η πρώτη ότι είναι σλαβική λέξη. Η άλλη εκδοχή είναι ότι κατοικούσε στη περιοχή, μετά τις σταυροφορίες, ένας Γάλλος βαρόνος Ντε Γλάτσης. Το πιθανότερο όμως να προήλθε από το ρήμα γλιστρώ (γλίστρα, γλίτσα, γλάτσα). Υπάρχει και άλλη μία εκδοχή ότι προέρχεται από κάποιο αρχαίο βασιλιά ή ήρωα Γλαύκωνα ή Γλαύκο που έζησε πρίν την εποχή του Νέστορα.

ΑΝΗΛΙΟ

Το έτος 1926 το Υπουργείο Εσωτερικών με το Ν.Δ. 17-9-1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών και κωμών» που κυρώθηκε με το Διάταγμα 13.11.1927 αποφάσισε να μεταβληθούν τα ξενόφωνα και κακόηχα ονόματα συνοικισμών και πόλεων και όρισε για το σκοπό αυτό σε κάθε νομαρχία Συμβούλιο τοπωνυμιών. Τότε και το όνομα Γλάτσα θεωρήθηκε προφανώς ξενόφωνο και το χωριό μετονομάστηκε Ανήλιο (Δ/γμα 4.11.1927 ΦΕΚ 306/1927). Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ανήλιο το χωριό, το βλέπει ο ήλιος αλλά επειδή βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του βουνού και γύρω του υπάρχουν λόφοι, ο ήλιος χάνεται νωρίς το απόγευμα το χειμώνα.