05. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Εκτός από τον φυσικό πλούτο του ανηλίου, το χωριό διαθέτει το αξιόλογης ομορφιάς φαράγγι καθώς και το κάστρο.