03. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Ανήλιο έχει ιστορία πολλών ετών. Έχει κατοικηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Εξάλλου βρίσκεται σε μια μια τοποθεσία προστατευμένο αφού περιτριγυρίζεται από λόφους, καθώς επίσης διαθέτει πολλά νερά. Έχει δηλαδή τις απαραίτητες προηποθέσεις για να χτιστεί ενα χωριό.

ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821