ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ας σημειωθεί ότι το χωριό αναφέρεται ήδη από τον 14ο αι. και σχετίζεται με την παρουσία Φράγκων στην περιοχή. Το χωριό με 25 εστίες ανήκε μέχρι το 1391 σε κάποιον Pierre Gross και αναφέρεται στις πηγές με το όνομα La Glace. Ο πρώτος οικισμός πιθανότατα να είχε κατολισθήσει και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν είτε στο Παλιοχώρι είτε στη Πέρα ρούγα που εκεί έχτισαν νέο βυζαντινό ναό αφιερωμένο στη Παναγία περί τον 13ο αι. Στις τοποθεσίες που αναφερθήκαμε πιστεύεται πως κατοικούνταν επί Τουρκοκρατία. Αυτό μας μαρτυρούν διάφορα τοπωνυμία με τούρκικες λέξεις. Ο νέος οικισμός πιθανότατα είχε κατοικηθεί κατά τα τέλη του 18ο αι. Πρώτος κάτοικος ήταν κάποιος Μποφίλης, κατόπιν ήρθε ένας Φλέσσας από την οικογένεια του Παπαφλέσσα, και άλλοι από τις γύρω περιοχές όπως Δουφαίοι, Ψωμαίοι, Κολιαδημαίοι, Κρανιταίοι και Λαμπροπουλαίοι.