ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Λίγα διασώζονται για τα ιστορία του Ανηλίου τα αρχαία χρόνια. Είναι φανερό όμως ότι έχει κατοικηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό μαρτυρούν τα θεμέλια αρχαίου ναού (και μετέπειτα βυζαντινού) βόρεια του οικισμού, καθώς και τα ερείπια του κάστρου ανατολικά του οικισμού. Επίσης τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον ναό ήταν μάρμαρο και πωρόλιθος. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν μάρμαρα συνεπώς αυτά μεταφέρθηκαν από μακρία, ένα στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι ήταν οικονομικά εύρωστοι.