ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

Οι ιερείς της ενορίας του Ανηλίου ήταν οι εξής:

Σπύρος Παπασπύρος.

Σπύρος Αλεξανδρόπουλος.

Γεώργιος Κολιαδήμας:


Αναστάσιος Παναγώπουλος:

Γεώργιος Θωμόπουλος:

Πρίν τον πάτερ Σπύρο Παπασπύρο οι ιερείς έρχονταν παροδικά, και δεν ήταν μόνιμοι στην ενορία.