13. ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Το Ανήλιο συνορεύει με την Καλίδονα στα βόρεια, το Νεοχώρι στα νοτιοδυτικά, τον Κακόβατο στα βορειδυτικά, τους Ταξιάρχες στα ανατολικά.