ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Αξιόλογης ομορφιάς είναι και το κάστρο που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του χωριού. Έχει καταπληκτική θέα αφού είναι στη κορυφή του λόφου. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την ιστορία του κάστρου. Από προσεκτική μελέτη του τρόπου δόμησης του, προκύπτει ότι το κάστρο αυτό χτίστηκε κατά την αρχαιότητα, αφού έχει γίνει με πελεκητή πέτρα ( ισόδομη λιθοδομή χωρίς κονίαμα ), κάτι που δε συμβαίνει σε κανένα από τα βυζαντινά ή τα φραγκικά κάστρα. Κατά συνέπεια ο χρόνος κατασκευής αυτής της ακρόπολης χάνεται στα βάθη των αιώνων χωρίς να προσφέρονται στοιχεία προσδιορισμού του χρόνου κατασκευής του και δεν είναι δυνατή η σύνδεσή του με ιστορικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. Μόνο με την αρχαία Αρήνη θα μπορούσε να συνδεθεί αν παύσει να αμφισβητείται η αυτοτελής υπαρξή του. Σήμερα το θεωρούν γυφτόκαστρο όχι όμως επειδή έμεναν γύφτοι αλλά γιατί μετά την κατολίσθηση οι κάτοικοι έμεναν σε καλύβια.