ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ

Οι δάσκαλοι που δίδαξαν στο δημοτικό σχολείο Ανηλίου ήταν οι εξής :

Γιεντήμης
Παρασκευάς Γαρυφαλής

Comments